Voor wie

Vermogende particulieren en families

Topsporters

Voor vermogende particulieren en families leidt Jeroen Piket Vermogensregie de praktische financiële vraagstukken van uw familievermogen in goede banen. Als vermogende geniet u van de keuzemogelijkheden, maar draagt u wel vele verantwoordelijkheden. U zou wel (extra) ondersteuning willen bij het aansturen van vermogenszaken en het periodiek overleg met de externe fiscalist, accountant, bankier en notaris, zodat u meer tijd heeft om aandacht te besteden aan zaken die er voor u toe doen. U wilt volledig overzicht over uw vermogen, met duidelijk inzicht over de inkomsten en uitgaven en de juiste balans van kapitaalgroei en risico.

Voor topsporters bekijkt Jeroen Piket Vermogensregie hoe ze hun vermogen kunnen laten managen met het oog op de toekomst, zodat ze zich onbezorgd kunnen concentreren op hun carrière en een harmonieus privéleven. Terwijl uw energie en focus op de sportprestaties blijft, wordt u ondersteund bij het aansturen van vermogenszaken voor toekomstige financiële onafhankelijkheid. Wel behoudt u inzicht en overzicht met behulp van geconsolideerde rapportages en de juiste checks & balances voor uw vermogensregie. Het regelen van uw vermogenszaken is in aanvulling op uw agent of sportmakelaar die uw club en /of wedstrijdkalender met u regelt, Jeroen Piket Vermogensregie kan ook samenwerken met uw Sport Agentschap voor vermogenszaken.

Uw momentum, mijn ondersteuning op maat

Recent vermogend

U bent recent vermogend geworden, wilt uw financiële onafhankelijkheid richting de toekomst waarborgen maar ervaart (te) veel keuzemogelijkheden in uw nieuwe leefsituatie.

U ervaart complicaties hoe uw vermogen aan te sturen evenals ongemakken bij het totaal overzicht houden terwijl mensen in uw omgeving allemaal zaken en investeringen met u (uw geld) willen doen.

Hoe weet u waar te beginnen en overzicht over uw vermogenspositie te behouden?

Hier kan Jeroen Piket Vermogensregie voor u zaken helder in kaart brengen en een Vermogensplan op maat opmaken gebaseerd op uw voornaamste doelstellingen.

Daarbij staat het opzetten van een toekomstbestendige vermogensstructuur centraal met oplossingen voor uw huidige levensfase en vermogenssituatie. Met behulp van een uitstekend netwerk van deskundigen wordt dit efficiënt uitgewerkt.

Uw succesvolle pad krijgt een passend vervolg, terwijl uw kennis en kunde met uw kapitaal meegroeit.

Enige jaren vermogend

U heeft als vermogende de eerste ervaringen opgedaan, met wisselend succes, waarbij u verbeteringen wilt doorvoeren.

U hebt zelf niet de tijd en mogelijkheden om uw vermogen full time te beheren.

Met uw vermogen staat u, soms ongewild, in de belangstelling van uiteenlopende partijen met verschillende agenda’s. Dat vergt veel van u. U heeft behoefte aan een klankbord, die indien gewenst ook als uw spreekbuis voor vermogenszaken fungeert.

Vermogen is er om u te dienen. U beschikt erover, heeft de lusten en lasten evenals de verantwoordelijkheid. U wilt een professionele aansturing van uw vermogen zodat u rust hebt in de wetenschap dat uw belangen doorlopend behartigd worden.

Hier kan Jeroen Piket Vermogensregie u helpen zaken beter in te richten en de juiste deskundigen aantrekken om op detailniveau uw vermogenszaken te regelen. Een eigen vermogensstructuur is vanuit privacy, controle en economische overwegingen veelal wenselijk.

Jeroen kan met zijn expertise ook plaatsnemen in uw Raad van Advies en/of Toezicht om (half) jaarlijks praktijkuitkomsten te toetsen aan uw doelstellingen waarbij het familiekapitaal centraal staat.

Langere tijd vermogend

U weet wat u wilt en hoe het moet, maar heeft de tijd er niet (meer) voor. U wilt iemand die het allemaal goed voor u regelt met een bewezen track-record.

Waarborg van de familiereputatie en vermogensstromen richting de volgende generatie moet worden voortgezet terwijl er verschillende vormen van expertise in de organisatie gewenst zijn.

Hoe kunnen de nieuwe verantwoordelijkheden het beste verdeeld worden binnen de familie en organisatie om met behulp van externe deskundigen succesvol vermogensbehoud en rendement op investeringen te continueren?

Hier kan Jeroen Piket Vermogensregie u uitstekend van dienst zijn omdat Jeroen dankzij zijn ruim 15 jaar Family Office ervaring de juiste kennis, netwerk en onafhankelijkheid heeft. Daarbij kan hij de specialistische adviezen van de grote kantoren coördineren zodat u een optimaal resultaat behaalt van uw vermogensregie met een beschermingsstructuur voor nu én de volgende generaties.

Kennispartners

Jeroen Piket Vermogensregie kan samenwerken met uw bestaande adviseurs en heeft ook zelf een uitgebreid netwerk dat nog steeds groeit. Daarnaast worden deskundige bedrijven door cliënten vaak om additionele services gevraagd voor praktijkimplementatie bij uiteenlopende Vermogenszaken, die niet direct onder hun expertise en/of dienstverlening vallen. Jeroen Piket Vermogensregie is dan een van de geprefereerde short list adviseurs om aanvullend in te huren. Dit is niet beperkt tot bedrijven op het juridisch, fiscale en financiële vlak, maar soms ook vastgoed experts en veiligheidsadviseurs.

Kom in contact

E-mail

Jeroen@JPvermogensregie.com

Telefoon

+31(0)6 83 33 85 12

Postadres

Leidsegracht 48, 1016 CN Amsterdam